پیوند موی طبیعی

پیوند موی طبیعی

کاشت مو به روش fut

dr yaghobi0022

 

یکی از بهترین روشهای کاشت موی طبیعی می باشد و تفاوتش با FUT فقط در نحوه برداشت فولیکول از نواحی دهنده می باشد و مابقی مراحل کاشت همانند روش FUT است.

ادامه مطلب: کاشت مو به روش fut

پیوند موی طبیعی

پیوند موی طبیعی 

تاریخچه
پيوند موی طبيعی با پايان نامه آقای دکتر ديفن باخ درآلمان درسال 1822 با موضوع پيوند مو در حيوانات شروع شد. در دهه 1950 پزشکان ژاپنی برای نخستين بار اقدام به برداشت مو از نواحی گوناگون بدن و کاشت آن در مناطق طاس نمودند.

درسال 1959 دکترنورمن اورنتريخ متخصص پوست آمريکايی اولين بار برای رفع طاسی مردانه، تکنيک برداشت مو از پشت سر و پيوندآن در نواحی طاس جلوی سر را توضيح داد. نظربه اينکه هيچکدام از پزشکان قبل از دکتر اورنتريخ متوجه اثردرمانی اين روش برای طاسی مردانه نشدند و وی اولين کسی بودکه پيوند مو را برای رفع طاسی مردانه انجام داد لذا در حال حاضر دکتراورنتريخ را پدر پيوند موی طبيعی می دانند

 

ادامه مطلب: پیوند موی طبیعی